Накратко биографията на Карл Юнг швейцарски психиатър, основоположник на аналитичната психология, очертана в тази статия. Кратка биография на Карл Юнг Юнг е роден на 26 юли 1875 г. в семейство на пастори в Кесвил в Швейцария. Карл Густав Юнг е завършил Медицинския факултет на университета в Базел. От 1900 до