„Янко музикантът“ Резюме на Сенкевич Ражда се слабо, слабо дете, съседите на акушерките не мислеха, че той ще живее. Свещеник бил доведен при майка си, за да прости греховете й, а момчето било кръстено и кръстено на Ян. Но момчето не умря, напротив