Ролята на Сократ във философията

Постиженията на Сократ във философията на известния древногръцки мислител и философ са обобщени в тази статия.

Сократ и неговият принос към философията

В развитието на античната философия важна роля е играл Сократ (470/469 - 399 г. пр. Н. Е.). Той посвети целия си живот на тази наука, въпреки че след смъртта си не остави нито едно произведение. Предмет на философията на Сократ бяха душата, човешкото съзнание и изобщо животът. Той също така поставя основите на аристотеловите и платоническите възгледи.

Във философията мислителят се ръководел от принципите, формулирани от оракулите:

  • познайте себе си
  • никой човек не знае нищо надеждно и само истински мъдрец знае, че не знае нищо.

Тези принципи трябваше да насърчават хората да разширяват знанията си, за да разберат истината. В съвременния език това е метод за запознаване със знанието чрез ирония и признаване на собственото невежество.

Самопознанието + както каза Сократ е търсене на знания и принципи на живота, знанието и добродетелта. Човешкото невежество се проявява във факта, че добродетелта и знанието се разглеждат от хората като 2 независими, различни вещества. Те също смятат, че знанието не влияе на човешкото поведение. И Сократ за първи път обоснова етична концепция, основана на знанието и преодоляване на невежеството.

Друг принос на Сократ е разработването на индуктивни разсъждения и общи дефиниции. Индуктивната разсъдка е анализът на отделни преценки или на определен брой неща. Той е предназначен за дефиниции на понятия, които изразяват естеството на нещата или същността. По този начин Сократ е първият, който застава в началото на появата на общи концепции във философията.

Мислителят направи голям принос за развитието на диалектиката. Друг философ Аристотел е смятал, че преди Сократ изобщо не съществува. Диалектиката е учението за отричането на противоречието, преодоляването на противоречието, предотвратяването на противоречието. Тя е тясно преплетена с учението за целесъобразността.

Така великият мислител и философ Сократ завърши естественофилософския период и започна нов философски етап, който е разработен в творбите на Аристотел и Платон.

Надяваме се, че от тази статия научихте как Сократ допринася за философията.

Добавете коментар

Вашият имейл няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *