Основните идеи на Ницше

Основните идеи на Ф. Ницше, основателят на философията на живота, са обобщени в тази статия.

Основните идеи на Ницше

Фридрих Ницше (1844-1900) е европейски философ. Името на мислителя е известно на всички. Неговият мироглед е разработен под влияние на произведенията на теорията на Шопенхауер и Дарвин. Фридрих Ницше основава философията на живота, обявявайки стойността на реалността, която трябва да бъде разбрана.

Ницше очертава основните идеи в своите трудове:

  • Смърт на бог
  • Волята за власт
  • Преоценка на стойности
  • нихилизъм
  • свръхчовек

Обмислете най-често срещаните идеи на велик мислител.

  • Волята за власт

Ницше се стреми към господство и власт. Това е основната му цел в живота и смисълът на съществуването. За философа волята представляваше основата на света, състояща се от много злополуки и изпълнена с безредие и хаос. Волята за власт доведе Ницше към идеята за създаване на "супермен".

  • Философия на живота

Животът според философа е уникална и отделна реалност за всеки човек. Тя остро критикува учения и изрази, които са свързани с мислите като индикатор за човешкото съществуване. Също така животът не трябва да се приравнява с понятието разум. Ницше вярва, че животът е постоянна борба, основното качество на която е волята.

  • свръхчовек

Философията на Ницше засегна и основните идеи за идеалната личност. Той нарушава всички правила, идеи и норми, предписани от хората. Ницше припомня, че всичко това е измислица, която християнството ни е наложило. Между другото, философът разглежда християнството като инструмент, който налага на хората качества, които създават робско мислене и правят слабите от силни личности. Религията също идеализира слаб човек.

  • Истинско същество

Ницше накратко обсъжда проблемите на битието. Философът е сигурен, че е невъзможно да се противопостави на емпиричното и истинското. Отричането на реалността допринася за отричането на упадъка и човешкия живот. Мислителят е сигурен, че абсолютно битие не съществува. Има само цикъл от живота, в който това, което вече веднъж вече се е повтаряло, постоянно се повтаря.

Освен това Фридрих Ницше критикува религията, морала, науката, разума. Той е сигурен, че повечето хора на планетата са неразумни, нещастни и по-ниски индивиди. Единственият начин за тяхното управление е чрез военни действия.

Мислителят е агресивен и към жените. Той ги идентифицира с крави, котки и птици. Единствената роля на жената е да вдъхновява мъжа, а той от своя страна трябва да я спазва стриктно и да прилага физическо наказание.

Надяваме се, че от тази статия научихте кои са основните идеи на Ницше.

Добавете коментар

Вашият имейл няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *