Основни идеи на Конфуций

Основните идеи на Конфуций са обобщени в тази статия.

Основни идеи на Конфуций

Конфуций (Кунг Фу Цу - почетен учител Кун) е древен философ и мислител на Китай. Неговото учение стана основата на философската система на Китай и Източна Азия, наречена конфуцианство. През 523 г. пр. Н. Е. Философът основава първата в света частна школа „за възпитанието на човешките характери“. След смъртта му учениците издават книга - Луню, съдържаща основните възгледи на Конфуций.

 • Целта на образованието е образован, морално възпитан, психически, естетически и физически развит благороден съпруг, който съчетава правилно поведение и дълбоки познания.
 • Мислителят смятал, че естественото в човека е материалът, от който възпитанието може да направи идеален човек.
 • Разработил принципа на хуманно отношение към хората.
 • Хората са разделени според техните естествени възможности: „Синове небесни“ (притежават вродена мъдрост), „Благородни хора“ (притежават знание), „Черни“ (хора, които не могат да разберат знанието).
 • Той изтъкна принципите на етичното и политическото конфуцианство - „Шест изкуства“: „LI“ (правилно поведение в група и общество), „Аз“ (способност да подчиняваш задължението на другите и себе си), „NW“ (правилно подчинение или уважение към по-възрастния), „ZHEN“ (принцип на човечността, човечността), „CHI“ (знание), „BLUE“ (вярност).
 • Моралът трябва постоянно да се подобрява чрез подчинение на старейшините, стриктно и стриктно спазване на съществуващите правила и норми.
 • Основата на образованието е канонът и ритуалът.
 • Основният начин на обучение е самостоятелно четене, учене наизуст, мислене и упражнения в изкуството.
 • Задачата на учителя е да отвори нова перспектива на ученика за мисъл.
 • Основната педагогическа идея на Конфуций, актуална днес, е, че той изложи принципите на преподаването : неговият собствен пример е основата на образованието, уважението към ученика, единството на ученето и живота, толерантността, равенството на всички хора като ученици, отхвърлянето на принудата.
 • Той предложи нови методи на преподаване - диалог учител-ученик, сравнение и класификация на факти, явления, обучение за самостоятелно задаване на въпроси и отговор на тях, имитация на образци.
 • Стабилността на обществото се основава на образованието.

Надяваме се, че от тази статия научихте за основните идеи на Конфуций.

Добавете коментар

Вашият имейл няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *