Конфуцианство: ключови идеи

Конфуцианство Основните идеи и принципи на древните китайски учения са изложени в тази статия.

Конфуцианството накратко основните идеи

Основната цел на конфуцианството е да постигне статута на "благороден съпруг". Това състояние може да се постигне чрез обучение на най-високите морални качества на личността в себе си. Това се дава само на онзи човек, който притежава уменията за справедливост, човечност и човечност. Основното правило на ученето е да направите за човек това, което желаете за себе си.

Всеки, тръгнал по пътя на конфуцианството, трябва да уважава родителите си, „духовни роднини“. Според Конфуций, страната е едно голямо семейство, нашите "духовни роднини", към което трябва да проявяваме доброта и любов.

Учението на Конфуций се основаваше и на културното образование, на строгите правила на поведение в обществото и етикет. „Благородният съпруг“ е пример за всички и винаги се отнася с жените с уважение.

Основните идеи на конфуцианството се свеждат до 5 характеристики, които в идеалния случай трябва да притежават човек:

  • Истинско отношение. Благороден съпруг съществува в абсолютна хармония с хората. Експертите по философия често определят такова отношение като самоконтрол и висока самодисциплина.
  • Истинско поведение . Човек, изучаващ конфуцианството, знае правилата на етикета и го прилага ежедневно в живота си. Благородният съпруг знае всички необходими правила и традиции, свързани с почитането и уважението на неговите предци. Ако човек няма истинско отношение, то истинското поведение няма смисъл.
  • Истинско знание. Достоен човек е високо образован: знае историята на своята страна, познава е работата на китайските композитори и поетите класици, добре познава юриспруденцията. Конфуций беше сигурен, че знанието, което не може да се приложи в живота, е безполезно бреме. И за да постигне истинско знание, човек трябва да развие в себе си истинско отношение и истинско поведение.
  • Истинското състояние на ума. Благородният човек остава верен на своите идеали, на себе си и е справедлив към другите. Неговите действия и действия подобряват живота на обществото.
  • Истинска постоянство. Когато човек е развил в себе си всички горепосочени черти, тогава той вече няма право да отстъпва назад. Това е черта на характера - постоянство.

Основната идея за изграждане на общество според конфуцианството е постигането на хармония в него. Това може да се постигне, ако се придържате към 5-те философски типа отношения между хората, които Конфуций е отделил:

  1. Уважаваща връзка между родители и деца.
  2. Доброжелателно и любезно отношение между децата, което се изразява във факта, че по-младите помагат на по-възрастните, а старейшините инструктират по-малките.
  3. Почитане на съпругата на съпруга си, уважително отношение на съпруга към съпругата му.
  4. Доброта в отношенията между хората.
  5. Владетелят трябва да уважава подчинените си, а подчинените трябва да почитат владетеля.

Освен това, за да се изгради конфуцианско общество, е необходимо да се спазва социалното равенство. Горните правила и разпоредби допринасят за социалното взаимодействие в обществото. Основното послание е, че всеки трябва да направи своето нещо.

Надяваме се, че от тази статия научихте за основните идеи на конфуцианството.

Добавете коментар

Вашият имейл няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *