От архива на книгите

Котировки за приятелство

Цитатът „Малкият принц“ за приятелството на Фокс и главния герой е събран в тази статия. Цитатите „Малкият принц“ за приятелството Думите само пречат да се разбираме. Много е тъжно, когато забравят приятели. Не всеки имаше приятел. Възрастните много обичат

Цитат "Малкият принц" за планетата

Цитата на „Малкият принц“ за планетата на главния герой и за планетата Земя са събрани в тази статия. Цитатите „Малкият принц“ за планетата На планетата на малкия принц, както на всяка друга планета, билките са полезни и вредни. Значи е там

"Малкият принц" цитира за възрастни

Цитатите „Малкият принц“ за възрастни са изпълнени с мъдрост. Тези твърдения показват възгледа на детето към света и отношението на възрастните към живота. "Малкият принц" цитира за възрастни. Всички възрастни в началото са били деца, само малцина от тях помнят това.