Основни идеи на Енгелс

В тази статия са обобщени Енгелс Фридрих, основните идеи на изключителния борец и учител на пролетариата, един от основателите на научния комунизъм.

Фридрих Енгелс накратко излага идеи

  • Ако Карл Маркс създаде социалната философия на марксизма, тогава Фридрих Енгелс се опита да изгради философия, обхващаща обществото, мисълта и природата, която по-късно беше наречена диалектически материализъм. Той излага идеите на общата философия в трудовете „Диалектика на природата“ (1873–1886) и „Анти-Дюринг“ (1876–1878).
  • През 70-те той разработва собствена интерпретация на хегелската философия: Енгелс я разделя на метод и система, разкривайки противоречието между „революционния“ метод и „консервативната“ система. Мислителят отбеляза, че философията играе важна роля в развитието на диалектическите знания за история, природа, мислене и познание.
  • Енгелс отбеляза, че основният недостатък на предишната философия е опитите да се създаде цялостна система от абсолютни истини в непълен цикъл на развитието на човешкото познание. И е невъзможно да се изисква от философията да се разрешат всички противоречия, иначе цялата философска система ще стигне до своя край.
  • Според неговата гледна точка абсолютна истина и абсолютна грешка не съществуват. Има само поучително значение, което влияе върху развитието на духовността на нацията.
  • Той разграничи 3 диалектични закона („Диалектика на природата“) - законът за взаимното проникване на противоположностите, законът на взаимния преход на количеството в качество, законът на отрицанието на отрицанието.
  • Диалектиката е науката за универсалните закони на развитие и движение на природата, мисленето и човешкото общество. Диалектизацията на науката разкрива много модели в обществото и природата, разкрива най-важната форма на естествената наука - мисленето и метода на обяснение.
  • Философската иновация на Енгелс е създаването на исторически материализъм. Същността му е, че материалното производство, нивото на икономиката и производствените отношения влияят върху хода на историята, върху съдбата на обществото и държавата. Всеки етап на социалното развитие е свързан с навлизането на хората в специални производствени отношения, независими от тяхната воля.
  • Философските позиции не са стабилни, те постоянно се променят, усъвършенстват, обогатяват в процеса на социалната практика и развитието на науката.
  • Заедно с Карл Маркс той разработва учението за образованието. Образованието е социално явление, което играе важна роля в развитието на историческите формации, капитализма и социализма. Усъвършенствайки теорията за политехническото образование, Енгелс увери, че физическото въздействие има значително влияние върху индивида.

Надяваме се, че от тази статия научихте кои са основните идеи на Фридрих Енгелс.

Добавете коментар

Вашият имейл няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *