„Смърч“ Андерсен обобщение В гората расте малко дърво. Тя иска да порасне и е много срамежлива, че един заек може да прескочи над нея, защото това допълнително подчертава малкия й размер. Щъркел й казва, че е видял как