Архив на отчетите

Изобретенията на Бенджамин Франклин

Постиженията на Бенджамин Франклин и изобретението, политик, дипломат, учен, журналист, писател, издател и масон се използват и до днес. С какво Бенджамин Франклин стана известен и с какво си измислил, ще научите в тази статия. Измислиците на Бенджамин Франклин Бенджамин Франклин стана известен не само

Какво похвали Еразъм от Ротердам?

Еразъм от Ротердам е посветил похвала на сатирата си, ще научите от тази статия. Какво похвали Еразъм от Ротердам в своята книга? Еразъм от Ротердам беше най-видният представител на движението на хуманизма, който даде огромен принос за възраждането на ценностите на Античността. Той защитава правата на човека

Конфуцианство: ключови идеи

Конфуцианизмът, основните идеи и принципи на древнокитайското учение са изложени в тази статия Конфуцианството, основните идеи са накратко. Това състояние може да се постигне чрез обучение на най-високите морални качества на личността в себе си. Дадено е

Основни идеи на Хегел

Какви са основните идеи на философията на Хегел, философът на немската класическа мисъл, ще научите от тази статия. Основните идеи на Хегел Георг Вилхелм Фридрих Хегел е класика на немската мисъл, а неговата философия е постижението на 19 век. Възгледите на професора се формират под въздействието на диалектиката

Основни идеи на Сократ

Какви са основните идеи на философията на Сократ, древногръцкия мислител и философ, ще научите от тази статия. Сократ е автор на теорията за истинското красноречие, която се основава на познаване на истината. Разговорите и изказванията му се записват от учениците на мислителя, а днес имаме прекрасно

Ролята на Сократ във философията

Постиженията на Сократ във философията на известния древногръцки мислител и философ са обобщени в тази статия. Сократ и неговият принос към философията.Сократ изиграва важна роля в развитието на античната философия (470/469 - 399 г. пр.н.е.). Цял живот

Основните идеи на Ницше

Основните идеи на Ф. Ницше, основателят на философията на живота, са обобщени в тази статия. Основните идеи на Ницше Фридрих Ницше (1844-1900) е европейски философ. Името на мислителя е известно на всички. Неговият мироглед е разработен под влияние на произведенията на теорията на Шопенхауер и Дарвин.

Основните идеи на исляма

Основните идеи на исляма, изложени в тази статия, ще ви помогнат да се подготвите за класове и да разширите знанията си в тази област. Основните идеи на исляма Предполага се, че ислямът е възникнал през 622 г., по време на хиджрата, първото изселване на мюсюлманите в Медина

Основните идеи на Ушински

Основни идеи на К.Д.Ушински на известен учител, обобщени в тази статия. К. Д. Ушински основни педагогически идеи Ушински Константин Дмитриевич - основателят на руската научна педагогика, създателят на педагогически научни трудове, които са известни не само в Русия, но и

Основни идеи на Енгелс

В тази статия са обобщени Енгелс Фридрих, основните идеи на изключителния борец и учител на пролетариата, един от основателите на научния комунизъм. Накратко основните идеи на Фридрих Енгелс Ако Карл Маркс създаде социалната философия на марксизма, тогава Фридрих Енгелс се опита да изгради философия, т.е.